Samarbeid for å løse floker – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Samarbeid for å løse floker

For å ha et levende hav i fremtiden er det kritisk at vi i dag finner løsninger for å hindre at mer plast finner veien til havet, og samtidig rydde opp det som allerede finnes der.

Engangsfloken_sponsorer

En død hval med 30 plastposer i magen landet på norskekysten vinteren 2017. Forsøpling av havene er et av verdens raskest voksende miljøproblem, og i dag er det mer enn 150 millioner tonn plast i havet. Hvis vi fortsetter på samme måte som nå vil det være mer plast enn fisk i havet i år 2050.

Det betyr at vi må tenke helt nytt rundt hvordan vi lager, bruker og gjenbruker produktene vi omgir oss med.

Plast er et høyverdig materiale som vi ikke klarer oss uten, men vi kan ikke fortsette å forbruke slik vi gjør i dag. Vi må ta en oppgjør med unødvendige måter å bruke plasten på og sørge for at plastens verdi er synlig gjennom hele dets livsløp. Plastproduktene vi omgir oss med blir et problem når vi ser på de som engangsprodukter.

ROAF er med

Gjennom samarbeid igangsatt av Æra er ROAF med i et prosjekt kalt Engangsfloken.  Fra dette prosjektet har det kommet konkrete forslag og tiltak. 16 aktørene som har deltatt i arbeidet, aktører fra næringslivet, oppstartsselskaper, offentlig sektor, og ideelle organisasjoner. 

ROAF er med fordi vi kan samarbeide med de som produserer avfallet før det kommer til forbruker. Vi er siste ledd i den sirkulære økonomien og har dermed god kjennskap til hvilke type plast vi kan få solgt videre på markedet. På den måten kan vi være med å påvirke at det blir riktig kvalitet på avfallet.

Floke: Engangsfloken fase 2 from Æra Strategic Innovation on Vimeo.

Samarbeid

«Politikken følger fort etter dersom noen aktører tar lederskap og utvikler løsninger.»

Bård Vegar Solhjell, WWF Verdens Naturfond

«Vi trenger en internasjonal dugnad mot marin forsøpling.»

Ola Elvestuen, Klima- og miljøminister

«Det er de som skaper fremtiden som bestemmer hvordan den skal se ut.»

Øystein Hagen, daglig leder i Æra Strategic Innovation

Les mer om prosjektet her