Når henter vi avfallet ditt?

Skriv inn din adresse og få oversikt over når vi kommer og henter.

NB!
Ved helligdager kan henting av avfall avvike fra oppsatte dager.
-La derfor beholder står fremme ved hentepunkt til den blir tømt.