Når henter vi avfallet ditt? – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

NB! Rv4 asfalteres rett ved innkjøringen til Nittedal gjenvinningsstasjon. Følg omkjøring.

Når henter vi avfallet ditt?

Skriv inn din adresse og få oversikt over når vi kommer og henter.

NB!
Ved helligdager kan henting av avfall avvike fra oppsatte dager.
-La derfor beholder står fremme ved hentepunkt til den blir tømt.