Når henter vi avfallet ditt? – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Når henter vi avfallet ditt?

Skriv inn din adresse og få oversikt over når vi kommer og henter.

NB!
Ved helligdager kan henting av avfall avvike fra oppsatte dager.
-La derfor beholder står fremme ved hentepunkt til den blir tømt.