Nyinnflyttet

Hvert år får ROAF-kommunene over 3000 flere innbyggere. Her finner du litt ekstra informasjon dersom du akkurat har flyttet til en av våre kommuner. Vi anbefaler også at du liker oss på Facebook, da holder du deg oppdatert og mottar fortløpende nyheter og informasjon av betydning for deg. Du får også nyttige tips og råd om avfall og miljø.

Romerike Avfallsforedling IKS er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. Vi er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall i disse kommunene og betjener over 190 000 innbyggere. Vi driver også Bøler avfallsdeponi og åtte gjenvinningsstasjoner, samt ordning for innsamling av farlig avfall.

For deg som bor i borettslag/sameie:

 • Ta i bruk fellesbeholderne/containerne som står i ditt borettslag/sameie.
 • Grønne poser deles ut 1-2 ganger pr. år.
 • Grønne poser og matavfallskurv kan du hente gratis på servicetorget i din kommune, eller på en av våre gjenvinningsstasjoner.
 • Rødboks (til farlig avfall og ee-avfall) kan du også hente gratis på en av våre gjenvinningsstasjoner eller hos Miljøbilen.

For deg som bor i enebolig eller liknende:

 • Beholdere til mat- og restavfall ink. plast og beholder til papp,papir og kartong, får du ved å henvende deg til kommunen du bor i. Da får du også Rødboks, matavfallkurv og grønne poser.
 • Trenger du flere grønne poser kan du knyte en pose på restavfallsbeholderen, så legger renovatøren igjen en ny rull ved neste tømming av restavfallet.

Hvordan sorterer jeg hjemme?

 • Matavfallet legges i grønne matavfallsposer, og kastes i beholder/container for mat- og restavfall. Husk dobbel knute på posen, og ikke fyll posene for fulle. Les mer om matavfallssorteringen og vårt helautomatiske sorteringsanlegg ved å klikke på lenken til Ettersorteringsanlegget til høyre.
 • Restavfallet, inkludert plastemballasje, legges i vanlige handleposer/bæreposer og kastes i restavfallsbeholderen/containeren. Vi setter stor pris på at du skyller den mest skitne plastemballasjen først. Mat- og restavfallsbeholderen hentes ukentlig. Dersom du fra tid til annen har ekstra mye restavfall, er det mulig å kjøpe en ekstrasekk.
 • Papp og papir legger du i beholder/container for papp og papir. Dette hentes ca. hver fjerde uke. Dersom du har behov for en større beholder til papp og papir, får du det gratis.
 • Glass- og metallemballasje leverer du til et av våre 130 returpunkter.
 • Elektrisk og elektronisk avfall leveres gratis på våre gjenvinningsstasjoner. Det kan også leveres gratis til forhandler.
 • Farlig avfall kan du levere gratis til en av våre gjenvinningsstasjoner, og til Miljøbilen som kjører hver vår og høst.
 • På gjenvinningsstasjonen kan du levere det som er for stort til å kaste i beholderen/containeren, eller hvis du har store mengder. Er du flink til å sortere, er det meste gratis å levere. Både plast, hvitevarer, glass, metall, hageavfall, papp, papir, klær, sko og tekstiler er gratis å levere.

Velkommen til ROAF, vi håper du vil trives i din nye kommune!

Nyttige lenker og informasjon

sortere.no