Næringskunder – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Næringskunder

På våre syv mindre gjenvinningsstasjoner kan du levere inn de fleste avfallstyper så lenge det er under 6 m3 og det ikke er farlig avfall.

Leveranser over 6 m3 skal veies over vekta på Skedsmo gjenvinningsstasjon, eller Aurskog-Høland.

Dersom du ønsker faktura, må du sende oss en bestilling på dette.

 

Store mengder

Leveranser over 6 m3 skal leveres og veies over vekta på

  • Skedsmo gjenvinningsstasjon kl 07.00 -15:00
  • Aurskog-Høland, i gjenvinningsstasjonens åpningstider