Hva kan bedriftskunder levere, og hva koster det?

Bedriftskunder leverer mindre mengder avfall til gjenvinninngstasjonen.

Kunder med store lass, og avfall som skal til deponi skal levere over vekta.

Betalingssatser:

 • Avfallsleveranser inntil 1m3 kr 300 inkl. mva
 • Avfallsleveranser 1-3m3 kr 600 inkl. mva
 • Leveranser over 3m3 henvises til Vekta på Skedsmo gjenvinningsstasjon (eller til private sorteringsanlegg)

ROAF har følgende priser for sortert avfall og restavfall ved ROAFs deponi:

Priser  per tonn:

 • Restavfall til deponi : 1.750,-
 • Slam fra sandfang: 1.300,-
 • Ristgods fra renseanlegg: 1.700,-
 • Glass: 950,-
 • Asbest næring (pakket): 1.950,-
 • Impregnert/kreosot næring: 2.150

Rene masser egnet til overdekking kan mottas etter særskilt avtale

Følgende er gratis å levere:

 • Papp og papir
 • Komplekst jern
 • Elektrisk og elektronisk avfall

Hva kan du levere?

 • Elektrisk- og elektronisk avfall (gratis)
 • Byggavfall
 • Farlig avfall
 • KFK-holdige kuldemøbler
 • Glass- og metallemballasje
 • Hageavfall
 • Papp og papir (gratis)
 • Metaller
 • Komplekst jern (gratis)
 • Spylekanner
 • Hardplast
 • Plastfolie
 • Plastemballasje i retursekk
 • Annen plast
 • Europaller (for private er dette gratis)
 • Restavfall inntil 3 m3