Gjennomsiktige avfallsekker – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Gjennomsiktige avfallsekker

Når du kommer til gjenvinningsstasjonen må du ha med avfallet ditt løst i henger eller i gjennomsiktige avfallsekker

Vi må ha tilgang til å se det du har med deg. Derfor må avfallet ligge løst i tilhenger eller i gjennomsiktige avfallssekker.

Alt du bringer med deg skal sorteres i ulike containere avhengig av materialet det er laget av.

Avfallet skal være synlig slik at vi klarer å øke ombruksgraden av ressursene som samles inn. Dette vil også bidra til at vi får hindret at farlig avfall og elektrisk og elektronisk avfall (ee-avfall) havner i feil container.

Du kan fortsatt levere løst avfall uten sekk, som før, men det må være godt synlig på tilhengeren din.

Mesteparten av det som bringes til gjenvinningsstasjonen er ressurser som kan brukes på nytt.

  • Sorter ulike avfallstyper i ulike gjennomsiktige avfallsekker
  • Sekkene skal tømmes i containerne på gjenvinningsstasjonene, det skal ikke kastes fulle sekker i containeren.

Husk at de gjennomsiktige avfallssekkene kan brukes flere ganger!

Vi minner også om at sorte avfallssekker til restavfallet hjemme heller ikke er tillatt, posene skal være i bæreposeformat.

Sorter før du kommer

  • Sorterer du avfallet i gjennomsiktige avfallsekker før du kommer til gjenvinningsstasjonen sparer du masse tid og krefter.
  • Alt avfall skal sorteres og kastes i riktig container
  • Det koster 100,- kroner per sorte sekk dersom du kommer med det.

Hvor får man tak i gjennomsiktige avfallssekker?

  • På våre gjenvinningsstasjoner vil prisen være kr. 50,- for to ruller.
  • Hos flere butikkjeder og byggevarehus
Gjenvinningsstasjoner