Elektrisk og elektronisk avfall – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Elektrisk og elektronisk avfall

EE-avfall er alle produkter som bruker strøm – enten det er fra kabel eller batteri

Bruker du Rødboksen til småelektronikk som mobiltelefoner, elektriske leker, barbermaskiner, tannbørster, små radioer, klokker etc er det lett å samle opp småting. Rødboksen kan leveres på en av våre gjenvinningsstasjoner eller til Miljøbilen når den kjører på sine runder.

Har du ikke Rødboks? Det får du gratis på våre gjenvinningsstasjoner eller hos Miljøbilen.

Hvordan gjenvinnes EE-avfall

EE-avfall består av mange forskjellige typer produkter. Derfor må det meste av EE-avfallet sorteres manuelt. På mottaksanleggene skrur man fra hverandre og sorterer de ulike bestanddelene. Mye av EE-avfallet inneholder stoffer som er miljøskadelige. Disse må hentes ut slik at de kan behandles på en forsvarlig måte.

Det meste av plasten i EE-produktene inneholder bromerte flammehemmere. Dette må spesialbehandles. I henhold til norsk lov er det ikke lov å materialgjenvinne plast med brom. Derfor benyttes den som brensel i spesialovner som destruerer de bromerte flammehemmerne og gjenvinnes som ny energi. Kretskortene inneholder også bromerte flammehemmere, men de inneholder også mange edle metaller, som for eksempel gull og palladium.

Miljøgevinst

Ved å levere EE-avfallet til gjenvinning unngår vi at miljøgifter slipper ut. For eksempel KFK gasser (klimagasser) i kjølemøbler, kvikksølv fra for eksempel sparepærer, frysere, strykejern og kaffetraktere, bromerte flammehemmere i plast, PCB i kondensatorer i hvitevarer. I tillegg sparer vi både CO2 utslipp og energi ved å gjenvinne plasten og metallene i EE-avfallet.

  • Gjenvunnet jern – ca 75% energibesparelse
  • Gjenvunnet aluminium – ca 95% energibesparelse
  • I dag er ca 1/4 del av aluminium i sluttprodukter resirkulert.

EE-avfall skal leveres

  • på gjenvinningsstasjonen
  • til Miljøbilen
  • til forhandlere som selger elektriske og elektroniske produkter.

Både private og bedrifter kan levere EE-avfall gratis.