Hageavfall – kompost

Alt hageavfall som leveres ROAF blir til kompost.

Denne torvfrie jorden jobber vi med i 9-12 mnd før den blir til kompost som vi selger.

Hva er hageavfall?

Hageavfall er organisk avfall som oppstår i og rundt hagen, som gress, nedfallsfrukt, løv, greiner, kvister og ugress. Steiner og jord er ikke hageavfall. Hageavfall er gratis å levere på gjenvinningsstasjonen (for private), og ROAF produserer næringsrik kompostjord av hageavfallet. Under komposteringsprosessen kvernes hageavfallet og legges i ranker. Rankene vendes, vannes og tilsettes sand i ROAF Miljøpark på Skedsmokorset. Etter 9-12 måneder er kompostjorda ferdig, og selges på gjenvinningsstasjonene.

Har du svartelistede planter (som kjempespringfrø, tromsøplalme, hagelupin og kjempebjørnekjeks) anbefaler vi at du pakker plantene godt inn, før du leverer dem på gjenvinningsstasjonen – slik at frø og plantedeler ikke spres. Vi sørger for at plantene blir behandlet på riktig måte. Ta kontakt med de som jobber på hageavfallsmottaket, så får du veiledning.

Vi selger kompostjord

ROAF kompostjord er et jordforbedringsmiddel som tilfører jorda organisk materiale og næringsstoffer. Produktet er fremstilt av hage- og parkavfall som blir kvernet og varmkompostert i ca. 1 år. Kompostjorda vi produserer, selger vi svært rimelig i løs vekt.

Kompstjorden kan brukes på jordbruksareal, private hager og parker med inntil 4 tonn tørrstoff pr. dekar pr. 10 år.
Komposten kan også brukes på grøntarealer og lignende der det ikke skal dyrkes mat eller forvekster.

Produktet skal legges ut i lag på maksimalt 5 cm tykkelse og blandes inn i jorda på bruksstedet.

 

Slik bruker du ROAF kompostjord:

  • Plen: Når du skal tilføre plenen ny næring, legg på et lag som er ca. 1-2 cm tykt.
  • Hekk og busker: Legg et lag på ca. 5 cm rundt plantene.
  • Potter og bed: Bland ROAF kompostjord med annen jord, 1 del kompost og 2 deler annen jord. Kompostjorda er svært konsentrert
  • NB! Ikke bruk på surjordsplanter. ROAF kompostjord har høy pH (>7).

Pris:

1 m3: kr 350,- inkl. mva.
0,25 m3 (250 liter): kr 100,- inkl. mva.