Papp, papir og kartong

Papp og papir er lett å sortere og nesten alt kan resirkuleres

Alle på Romerike har tilgang til egen beholder for papp, papir og kartong – og alt skal samles i denne. Reklame, brev, konvolutter, aviser, emballasje, papirbiter osv er alle ulike produkter vi kan resirkulere.

Papir sendes til papirfabrikk hvor returpapiret benyttes som råstoff til produksjon av nytt papir. Ett tonn papir sparer ca. 18 trær.

Papp sendes til papirfabrikk som gjenvinner materialet og bruker det til produksjon av nytt papir og bølgepapp. Fibrene kan gjenvinnes 5 til 8 ganger.

Alt usortert papir som ROAF mottar, leveres til en returpapirgrossist som sorterer papir og papp i ulike kvaliteter.

Nye produkter kan være skrivepapir, emballasjekartong, tørkepapir og toalettpapir o.l.

Husk å sortere ut melkekartonger også, så kan du være med i returkartonglotteriet.

Gjenvinningssprosessen

Når drikkekartongen ankommer fabrikken for gjenvinning blir lasset kontrollert for forurensninger før det grovkvernes. Drikkekartong blandes med annen type fiber for å oppnå ønskede styrker og egenskaper.  Massene tromles med varmt vann. I neste steg siles massen for å skille ut urenheter som korker, lokk, plastbelegg og aluminium. Dette går til energiutnyttelse i fabrikkens eget anlegg. All farge og trykk sitter på plastbelegget på drikkekartongen.

«Fibersuppen» går videre inn i papirmaskinen hvor varme og trykk fjerner vannet fra kartongen. Kartongen rulles tilslutt opp på store ruller og sendes til videre til konvertering til nye kartongprodukter.

 

Fakta

  • Alle har egen beholder til å samle papp, papir og kartong.
  • Det skal legges løst i beholder