Næringskunder – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Næringskunder

Vi har ulike næringkunder med ulike behov.

Her kan du lese mer om:

levering av mindre mengder næringsavfall til gjenvinningsstasjonen informasjon om avfallshenting levering av større masser til deponi

Ulike skjema

Du finner ulike skjema for næringskunder her.

Bedriftskjema

Næringskunder til gjenvinningsstasjonen

Bedriftskunder som leverer mindre mengder avfall kan bruke gjenvinningstasjonene.

Les mer

Farlig avfall fra næringskunder

ROAFs næringskunder skal levere farlig avfall til Skedsmo og/eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon.

Les mer

Krav til byggavfall fra næringskunder

En del byggavfall er definert som farlig avfall, og krever særskilt behandling.

Les mer

Næringskunder til avfallsdeponi

Næringskunder kan levere avfall til deponering

Les mer

Innsamling av næringsavfall – bedriftsavtale

ROAF tilbyr innhenting og behandling av avfall fra næringskunder som sorterer avfall som husholdningsavfall.

 

Les mer