Næringskunder til gjenvinningsstasjonen – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Næringskunder til gjenvinningsstasjonen

Bedriftskunder som leverer under 6m3 mengder avfall skal bruke gjenvinningsstasjonene. Det tilkommer en brukerbetaling på kr. 100,- eks. MVA per leveranse.

På våre  gjenvinningsstasjoner kan næringskunder levere de fleste avfallstyper så lenge det er under 6 m3 og det ikke er farlig avfall.

Alle næringskunder må betale kr. 100,- per gang for å få levere avfall.

I tillegg er det ulike satser for ulike typer avfall.

Betalingssatser på gjenvinningsstasjonen:

 • De fleste avfallstyper, gjelder også for hageavfall, (i parentes står prisen inkl mva):
  • 1 m3   kr. 360,-  (450,-)
  • 2 m3   kr. 440,-  (550,-)
  • 3 m3   kr. 520,-  (650,-)
  • 4 m3   kr. 600,-  (750,-)
  • 5 m3   kr. 680,-  (850,-)
  • 6 m3   kr. 760,-  (950,-)
 • Fyllmasse inntil 0,5 m3     kr. 880,-  (1100,-)
 • Fyllmasse 0,5 – 1 m3         kr. 1000,- (1250,- inkl.)

Eksempel på fyllmasser: isolasjon, porselen, keramikk, stein og jord.


Følgende avfallstyper er gratis for næringskunder å levere: *

 • Papp og papir
 • Komplekst jern
 • Elektrisk og elektronisk avfall

*Brukerbetalingen på kr. 100,- tilkommer alle leveranser, selv de avfallstypene som er gratis å levere. 

Leveranser på over 6 m3 skal leveres og veies over vekta på Berger


Åpningstider vekta på Berger

 • Lillestrøm gjenvinningsstasjon avd. Berger kl 07.00 -15:00
 • Onsdag før skjærtorsdag stenger vekta kl 12:00

Det er ikke mulig å betale med kontant på Vekta, kun kort eller faktura (fakturakunder må være kredittverdig, søk her)

Leveranser til deponi krever avtale, les om næringskunder til deponi her


Kreosot og impregnert trevirke

Vi tar ikke i mot store mengder, over 6m3, med impregnert trevirke eller kreosot fra næringskunder. Næringskunder med under 6 m3 kan levere dette på alle ROAFs gjenvinningsstasjoner mot betaling.

Vi kan ikke ta i mot disse avfallstypene på grunn av påbud om klimavern.

Hva kan du levere?

Maks mengde er 6 kubikk.

 • Elektrisk- og elektronisk avfall (gratis)
 • Byggavfall
 • Farlig avfall (kun avd. Berger og Aurskog-Høland)
 • KFK-holdige kuldemøbler
 • Emballasje av glass- og metall
 • Hageavfall
 • Papp, papir, kartong (gratis)
 • Metaller
 • Komplekst jern (gratis)
 • Spylekanner
 • Hardplast
 • Plastfolie
 • Plastemballasje i retursekk
 • Annen plast
 • Europaller
 • Brennbart/ikke egnet til sortering

Åpningstider vekta på Berger

 • Lillestrøm gjenvinningsstasjon avd. Berger kl 07.00 -15:00
 • Onsdag før skjærtorsdag stenger vekta kl 12:00
Farlig avfall fra næringskunder