Om ROAF – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Om ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall.

ROAF er et bærekraftig, fremoverlent selskap, og har et ambisiøst mål om 70 prosent materialgjenvinning og ombruk innen 2030. Når våre kunder kildesorterer og tar gode, miljøsmarte valg – hver dag, kan vi sørge for at ressursene i avfallet får nytt liv, i nye produkter. Vi vet at en liten innsats gir stor miljøgevinst, og at vi sammen kan bidra til en grønnere hverdag.

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall. Vi eier og drifter Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall, og har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte. Vi arbeider kontinuerlig for å minske det økologiske fotavtrykket fra vår drift, og tar hensyn til miljøet i alt vi gjør.

ROAF er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen.  Vi betjener omlag 200 000 innbyggere, fordelt på ca. 90 000 husstander.

Vår primæroppgave er å ivareta den praktiske gjennomføringen av kommunenes ansvar og oppgaver knyttet til håndtering av husholdningsavfall. Vi drifter åtte gjenvinningsstasjoner, hvorav 5 er i egen regi: Skedsmo, Fet, Gjerdrum, Aurskog-Høland og Sørum og 3 som ikke er i egen regi: Nittedal, Lørenskog og Enebakk. Alle gjenvinningsstasjonene har mottak for farlig avfall.

ROAF drifter Bøler avfallsdeponi, som er aktivt og har ansvaret for drift og oppfølging for seks nedlagte deponier: Hellen (Gjerdrum), Løvås (Fet), Thorud (Enebakk), Nes (Rælingen), Nordlimyra (Lørenskog) og Holm (Nittedal).

Vi har også over 300 returpunkter for glass- og metallemballasje plassert ut i våre eierkommuner.

ROAF har omlag 150 fast ansatte, og en omsetning på vel 270 millioner kroner. Administrasjon holder til på ROAF Miljøpark, ved siden av Skedsmo gjenvinningsstasjon og Ettersorteringsanlegg.

ROAFs overordnede mål er 70 prosent materialgjenvinning og ombruk innen 2030, og sammen med våre innbyggere skal vi bli best på materialgjenvinning i Norge. Sentralt i ROAFs virksomhetsstrategi står fire kjerneverdier:

Miljøansvar • Engasjement • Service • Tillit

 

Miljø i alt vi gjør

ROAF har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte og arbeider kontinuerlig for å minske det økologiske fotavtrykket fra vår bedrift. Vi arbeider kontinuerlig for å redusere klima- og miljøpåvirkningen fra egen drift.

ROAF har som mål om å sørge for 70% ombruk og materialgjennvinning innen 2030.

ROAFs mål er:

  • 70 % materialgjenvinning og ombruk innen 2030
  • Fremtidsrettede innsamlingsløsninger og digitalisering
  • 0 alvorlige skader på mennesker og miljø
  • Fornybar energi skal være minimum 90 % av all energi i ROAF innen 2025

 

ROAF Miljøpark

Består av ROAFs administrasjon, Skedsmo gjenvinningsstasjon, ROAFs ettersorteringsanlegg (ESAR), Bøler avfallsdeponi, vekta og ROAF miljøskole. Vi holder til i Bølerveien på Berger industriområde. Sving av avkjørsel 46 på E6 og følg skiltene til gjenvinningsstasjonen.

Kontakt oss

ROAFs kundeservice og sentralbord er åpent

mandag til torsdag
Kl.: 10:00 – 11:00 og  11:30- 14:00
(stengt fredag)

Vi kan nås på telefon 40 00 29 79

eller e-post: firmapost@roaf.no

 

Du finner oss også på Facebook og Instagram.

ROAF har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte og arbeider kontinuerlig for å minske det økologiske fotavtrykket fra vår bedrift.