Om ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Rømskog.

Vi er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall i disse kommunene og betjener ca 200 000 innbyggere. I tillegg drifter vi åtte gjenvinningsstasjoner, Bøler avfallsdeponi samt ordning for innsamling av farlig avfall.

Vi har omlag 120 ansatte og en omsetning på vel 200 millioner. ROAF har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte. I tillegg arbeider vi kontinuerlig for a minske det økologiske fotavtrykket fra var bedrift. Dette blant annet ved å innføre energiledelse. Vi er miljøsertifiserte (ISO 14001) og vi fokuserer på miljø i alt vi gjør og i alle anskaffelser.

ROAF Miljøpark, som består av ROAFs administrasjon, Skedsmo gjenvinningsstasjon, Bøler avfallsdeponi og vekta, er i Bølerveier på Berger industriområde. Sving av avkjørsel 46 på E6 og følg skiltene til gjenvinningsstasjonen.

Kontakt oss

Vi kan nås på telefon 40 00 29 79

eller e-post: firmapost@roaf.no

Sentralbordet er åpent hverdager:
08.00 – 15.45.

Du finner oss også på Facebook og Instagram.