Ledige stillinger

Her lister vi opp alle tilgjengelige stillinger.

ROAF har Norges mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall, Bøler avfallsdeponi, åtte gjenvinningsstasjoner, samt over 200 returpunkter for glass- og metallemballasje. Selskapet har ca. 120 ansatte og en omsetning på over 250 millioner kroner.

Sentralt i ROAFs virksomhetsstrategi står våre fire kjerneverdier, som forteller hvilket verdigrunnlag vi forsøker å etterleve i alt vårt virke: Miljøansvar • Engasjement • Service • Tillit

Enkelt for deg – bra for miljøet!

For tiden er det ingen ledige stillinger i ROAF.