Styret og eiere

ROAF IKS eies av ti kommuner på Nedre Romerike. Øverste organ er representantskapet som består av eiere fra de ulike eierkommunene. Styret ledes av Nina Elisabeth Kristiansen.

Styret består av:

 • Nina Elisabeth Kristiansen – leder
 • Arne Brovold – nestleder
 • Dag Møkleby
 • Tor Allstrin
 • Beate Kristin Storsul
 • Lars Lilleengen – ansattrepresentant

 

Varamedlemmer:

 • Anne Hagerup Heggdal
 • Sissel Sjølli
 • Aage Kato Holt

 

Eierkommuner er:

 • Aurskog-Høland
 • Enebakk
 • Fet
 • Gjerdrum
 • Lørenskog
 • Nittedal
 • Rælingen
 • Skedsmo
 • Sørum
 • Rømskog

 

 

Styrereferat

På denne siden ligger alle styrereferater, representantskapsprotokoller og årsrapporter

Årsrapporter og dokumenter