Bestill større papirbeholder - gratis – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Bestill større papirbeholder – gratis

Å få større beholder for papp, papir og kartong er gratis.

Vi presiserer at 360 liter er den største beholderen private husholdninger kan få.

Det er kun borettslag/sameier som kan bestille 660 liter. Dette fordi det kun er tømming hver 14. dag på 660-liters beholdere.

Ulike beholdere

2 hjul, 140 liter
2 hjul, 240 liter
2 hjul, 360 liter
4 hjul, 660 liter (kun for borettslag)

Ønsker du bytte av beholder for mat- og restavfall inkl. plast må du ta kontakt med kommunen du bor i. Det påvirker renovasjonsgebyret.

Jeg vil bestille:

140 liter

240 liter

360 liter

660 liter