Vi tilbyr – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Vi tilbyr

Vi i ROAF er opptatt av å ta samfunnsansvar og sørge for et bedre miljø, derfor jobber vi kontinuerlig for å tilby de beste løsningene for våre innbyggere, med fortsatt fokus på avfallsreduksjon og ombruk. Målet vårt er hele tiden at det skal være enkelt for deg og bra for miljøet.

Miljøagenter hjelper til med kildesorteringen

ROAF har egne miljøagenter som kan bistå alle våre innbyggere, skoler og bedriftskunder med riktig informasjon og praktiske løsninger for en enklere kildesortering.

Les mer

Omvisning på ettersorteringsanlegget

Er du interessert i å se hvordan Europas mest moderne ettersorteringsanlegg fungerer?

Les mer

Returkartonglotteriet

Hver melkekartong er et lodd hvor du kan vinne 10.000 kroner.

Les mer

ROAF miljøskole

ROAFs miljøskole er et gratis undervisningsopplegg for alle 4. klasser hvor barna lærer om avfall, kildesortering og hvordan vi kan ta vare på ressursene i avfallet.

Les mer

RE Ombruksbutikk

Hos ROAF er vi kjent for å være gode på gjenvinning og ombruk. For å bli enda bedre skal vi ta ny sats og åpne en ombruksbutikk på nett, sen høst 2018.

Les mer

ROAF-posten

ROAF-posten er en kundeavis med informasjon om ROAF’s tjenester. Her kan du finne råd og tips til å ta flere gode og miljøvennlige valg i hverdagen. ROAF-posten ønsker å både informere og inspirere til å gjøre ting som er bra for miljøet – enkelt for deg.

Les mer

Gratis håndtering av restlopper

Etter ett loppemarked er det vanligvis en del lopper som står igjen. Lopper dere ikke tar vare på til neste loppemarked kan hentes eller leveres gratis til ROAF.

 

Les mer

Tøybleietilskudd

Velger du tøybleier i stedet for engangsbleier, kan du spare miljøet for omtrent ett tonn med avfall per barn.

Les mer

ROAF-fondet

Har du en grønn og miljøvennlig ide eller aktivitet?

ROAF deler årlig ut 50 000 – 100 000 kroner av overskuddet fra ROAFs næringsvirksomhet. Midlene tildeles lag, foreninger og organisasjoner, etter søknad.

Les mer