Levering av restlopper – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Levering av restlopper

Loppemarkeder kan levere restlopper til våre gjenvinningsstasjoner på Skedsmo og Aurskog-Høland.

 

Loppemarkeder som blir arrangert i en av våre syv eierkommuner kan levere restlopper på Skedsmo og Aurskog-Høland

Loppemarkeder kan levere ferdig sorterte restlopper i gjennomsiktige sekker eller løst i bil/henger, godt sikret for transport.  Restlopper kan leveres på gjenvinningsstasjonene på Skedsmo og i Aurskog-Høland til samme priser som for en privatkunde.

Det er viktig at det ikke leveres mer enn 6 m3 per levering. Leveransen skal ikke være tilført annet avfall enn fra loppemarkedet. Vi tar ikke imot bygg- og rivningsavfall eller farlig avfall fra loppemarkeder. Det vil bli utført mottakskontroll av avfallet og dere må sortere avfallet selv i containere på gjenvinningsstasjonen slik som vanlige kunder.

Restlopper kan leveres i gjenvinningsstasjonenes åpningstider. Prisene finner dere her.

ROAFs primæroppgave er henholdsvis innsamling og transport av husholdningsavfall. I tillegg drifter vi også 8 gjenvinningsstasjoner.  Loppemarkeder kan levere restlopper på Skedsmo og Aurskog-Høland. ROAF ønsker å støtte flere veldedige aktører, og vil derfor ikke lenger prioritere loppemarkeder på samme måte som tidligere.

Skedsmo skilt

Skedsmo skilt

Sortering er viktig!

Alle restlopper må sorters og kastes i dedikerte containere på gjenvinningsstasjonen.

Det er viktig at avfallet er synlig når dere ankommer gjenvinningsstasjonen.

Loppemarkeder kan få levere restlopper til samme pris som privatkunder

Hva kan jeg levere, og hva koster det på gjenvinningsstasjonen?