Hva kan jeg levere, og hva koster det?

Alt avfall skal sorteres.

På gjenvinningsstasjonene har vi ulike containere til ulike avfallstyper.

Avfallstyper som er gratis

Er du privatperson kan du levere følgende gratis:

 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Farlig avfall
 • Hvitevarer
 • Glass- og metallemballasje
 • Hageavfall (kan ikke leveres på Lørenskog gjenvinningsstasjon)
 • Plast
 • Papp, papir og kartong
 • Jern og metall
 • Europaller
 • Tekstiler og klær (også det som er hullete eller slitt) legges i innsamlingsboksene til UFF og Fretex
 • Vinyl og rørisolasjon
 • Dekk, både med og uten felg – inntil 4 dekk (ikke industridekk)
 • Impregnert trevirke
 • Hardplast
 • EPS, XPS, Cellegummi (gjelder det som er produsert før 2005 som inneholder farlig avfall)
 • Asbest (kan kun leveres på Aurskog-Høland og Skedsmo gjenvinningsstasjon)
 • Vinduer (kan kun leveres på Aurskog-Høland og Skedsmo gjenvinningsstasjon)
  Gjelder kun isoler-vinduer som er produsert i tidsrommet 1965-1990. Andre vinduer er definert som brennbart etter sortering og må betales for

 

Avfallstyper som kan leveres mot betaling

 • Brennbart avfall etter sortering (det du ikke kan sortere i en av de andre containerne, eks blandingsprodukter, utslitte tøy-kofferter, skumgummimadrasser, CD/DVD)
 • Gips
 • Trevirke
 • Isolasjon
 • Isopor
 • Vinduer som ikke er produsert i tidsrommet 1965-1990
 • Ikke brennbart avfall (porselen, keramikk og rent glass). Har du over 1m3 ikke brennbart avfall henviser vi til Skedsmo eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon.
 • Betong, stein og jordmasser kan kun leveres til Skedsmo gjenvinningsstasjon.

 

Disse avfallstypene tar vi IKKE i mot

 • Eksplosiver
 • Ammunisjon
 • Fyrverkeri
 • Infeksjonsfremmende og radioaktive stoffer
 • Gassflasker (med unntak av propan og butan)

Regler

Sortert og synlig

 • Alt avfall skal medbringes sortert og løst i henger eller i gjennomsiktige avfallsekker
 • Vi tillater ikke at du leverer avfall i sorte sekker.

Priser

 • Avfallsleveranser inntil 1m3   kr 100
 • Avfallsleveranser 1-3m3         kr 200
 • Avfallsleveranser 4-6m3         kr 400

Det er mengdebegrensning på 6m3 for leveranse til gjenvinningsstasjonene. Leveranser over 6m3 henvises til Skedsmo eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon over vekt.