Hva kan jeg levere, og hva koster det? – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Hva kan jeg levere, og hva koster det?

Alt avfall skal sorteres!

Kunder bør klargjøre dette før de kommer, da går det raskere å levere avfallet. Det er ikke lov å levere avfall i svarte sekker. Sortér ulike avfallstyper i hver sin gjennomsiktige sekk.

På gjenvinningsstasjonene har vi containere til ulike avfallstyper.

Gjenvinningsstasjonen er for de som bor i en ROAF kommune

Vi trenger å vite hvor du bor for å beregne riktig pris. Alle innbyggere som bor i en ROAF-kommune betaler renovasjonsgebyr som bidrar til å holde prisene på gjenvinningsstasjonene lave. Noen avfallstyper må hver enkelt betale ekstra for. Bor man IKKE i en ROAF-kommune må man derfor betaler mer.

Avfallstyper som er gratis

Er du privatperson kan du levere følgende gratis:

 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Farlig avfall
 • Hvitevarer (må være tom/uten matrester)
 • Glass- og metallemballasje
 • Hageavfall (kan ikke leveres på Lørenskog gjenvinningsstasjon)
 • Gjenvinnbar plast
 • Papp, papir og kartong
 • Jern og metall
 • Europaller (hele)
 • Klær, tekstiler, tepper, sko o.l som leveres til ombruk/UFF/Fretex (Alle typer tekstiler. Skal være rent og tørt, men kan være hullete eller slitt). Skal legges i poser, ikke løst.
 • Vinyl og rørisolasjon
 • Impregnert trevirke
 • Plastfolie
 • Hardplast
 • EPS, XPS, Cellegummi (isolasjonsplater/markplater)
 • Asbest, må pakkes i to lags plast før du kommer til gjenvinningsstasjonen. Det er ikke mulig å plastpakke på gjenvinningsstasjonen. (Kan kun leveres på Aurskog-Høland og Skedsmo gjenvinningsstasjon)
 • Vinduer (kan kun leveres på Aurskog-Høland og Skedsmo gjenvinningsstasjon)
  Gjelder kun isoler-vinduer som er produsert i tidsrommet 1965-1990. Andre vinduer er definert som brennbart etter sortering og må betales for.
 • Stearinlys, samles i egen beholder.

Avfallstyper som kan leveres mot betaling

 • Ting som er uegnet til gjenvinning (tidligere kalt «brennbart avfall etter sortering»)
  • blandingsprodukter
  • utslitte tøy-kofferter
  • skumgummimadrasser
  • CD/DVD
  • badebasseng
 • Gips
 • Trevirke
 • Isolasjon
 • Isopor (eks. brukt som emballasje)
 • Bildekk, både med og uten felg – koster 25,- kr. per stk å levere. Kan kun leveres på Skedsmo og Aurskog-Høland.
 • Vinduer som ikke er produsert i tidsrommet 1965-1990
 • Ikke brennbart avfall (porselen, keramikk og rent glass). Har du over 1m3 av denne type avfall henviser vi til Skedsmo eller Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon.
 • Betong, stein, leca og jordmasser. Har du over 1m3 må dette leveres på Skedsmo Gjenvinningsstasjon.
 • Asfalt inntil 6 m3  (kan ikke leveres på Lørenskog, Sørum, Fet, Gjerdrum)

Priser

 • Avfallsleveranser inntil 0,5m3   kr 50
 • Avfallsleveranser 0,5-1m3         kr 150
 • Avfallsleveranser 1-3m3             kr 250
 • Avfallsleveranser 3-6m3             kr 500

Disse avfallstypene tar vi IKKE i mot

 • Bilbatterier fra EL-biler, de kan leveres til bilforhandler.
 • Eksplosiver
 • Ammunisjon
 • Fyrverkeri (kan leveres Engelsrud NFI Fyrverkeri AS)
 • Landbruksplast
 • Infeksjonsfremmende og radioaktive stoffer
 • Gassflasker (med unntak av propan og butan)
 • Medisinsk/smittefarlig avfall
  • Sprøytespisser
  • Materiale som inneholder kroppsvæsker / kroppsvev / kroppsdeler / innvoller
  • Blodbefengt avfall
  • Annet avfall fra sykehus, sykehjem mm. som kan inneholde rester av kroppsvev / væsker mm.

Regler

Sortert og synlig

 • Alt avfall skal medbringes sortert i gjennomsiktige avfallsekker, eller løst i henger
 • Det er totalforbud mot å levere avfall i svarte avfallssekker

Priser for kunder som bor i en ROAF kommune

 • Avfallsleveranser inntil 0,5m3   kr 50
 • Avfallsleveranser 0,5-1m3         kr 150
 • Avfallsleveranser 1-3m3             kr 250
 • Avfallsleveranser 3-6m3             kr 500

Det er mengdebegrensning på 6m3 for leveranse til gjenvinningsstasjonene. Leveranser over 6m3 henvises til vekta på Skedsmo (07:00-15:00) eller Aurskog-Høland sin vekt (samme åpningstider som gjenvinningsstasjonen).

Gjennomsiktige avfallsekker:

Vi selger 2 ruller for 50 ,- på alle gjenvinningsstasjoner